Ynni Dyfodol Cymru 2022

Pam nawr?

Ni fu Net Zero erioed yn fwy perthnasol nac amserol. Bydd y cyhoeddiad diweddar gan Ystad y Goron am y rownd brydlesu arfaethedig yn y Môr Celtaidd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Cymru i wireddu ei huchelgeisiau gwyrdd. Mae Ynni Dyfodol Cymru yn gyfle i ganolbwyntio ar yr hyn y mae angen i Gymru ei wneud i ddod yn genedl sero net.

Themâu digwyddiadau

  • Gwynt alltraeth sy'n arnofio
  • Gwynt ar y tir
  • Hydrogen
  • Beth sydd angen i Gymru ei wneud i lwyddo fel cenedl sero net

Pam mynychu?

Ynni Dyfodol Cymru yw’r unig ddigwyddiad penodol o’i fath lle bydd mynychwyr yn:

  • Deall – Tueddiadau diwydiant a fydd yn effeithio ar Gymru
  • Rhwydwaith / Cyswllt – gyda 150+ o weithwyr proffesiynol y diwydiant
  • Darganfod – beth sy’n cael ei wneud i gyrraedd Cymru Sero Net
  • Mynediad – gwybodaeth fusnes unigryw a mewnwelediadau technoleg blaengar
  • Gostyngiadau – mae aelodau RUK yn mwynhau mynediad gostyngol i’n digwyddiadau

Pwy fyddwch chi'n cyfarfod?

Bydd y rhai fydd yn bresennol yn cynnwys datblygwyr, uwch wneuthurwyr polisi, datblygwyr technoleg a phrosiectau, rheoleiddwyr, cynghorwyr, cwmnïau cadwyn gyflenwi a llawer mwy o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol.

 

Lluniau digwyddiad 2022