Cynhadledd | 9 - 10 Tachwedd 2022 | ICC Wales, Casnewydd | #FutureEnergyWales

Ynni Dyfodol Cymru 2022

Pam nawr?

Yn dilyn Plymio’n Ddwfn diweddar Llywodraeth Cymru i’r rhwystrau i ynni adnewyddadwy, mae ffocws o’r newydd bellach ar Gymru Sero Net a beth sydd angen ei wneud i gyflawni hyn.

Themâu digwyddiadau

  • Datgarboneiddio
  • Seilwaith Net Sero
  • Datblygu gweithlu medrus ar gyfer Cymru Sero Net
  • Cynnal buddion economaidd ynni adnewyddadwy i Gymru

Pam mynychu?

Ynni Dyfodol Cymru yw’r unig ddigwyddiad penodol o’i fath lle bydd mynychwyr yn:

  • Deall – Tueddiadau diwydiant a fydd yn effeithio ar Gymru
  • Rhwydwaith / Cyswllt – gyda 150+ o weithwyr proffesiynol y diwydiant
  • Darganfod – beth sy’n cael ei wneud i gyrraedd Cymru Sero Net
  • Mynediad – gwybodaeth fusnes unigryw a mewnwelediadau technoleg blaengar
  • Gostyngiadau – mae aelodau RUK yn mwynhau mynediad gostyngol i’n digwyddiadau

Pwy fyddwch chi'n cyfarfod?

Bydd y rhai fydd yn bresennol yn cynnwys datblygwyr, uwch wneuthurwyr polisi, datblygwyr technoleg a phrosiectau, rheoleiddwyr, cynghorwyr, cwmnïau cadwyn gyflenwi a llawer mwy o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol.